Vi minskar vårt vattenfotavtryck på Radisson Blu med Blu Planet!

Radisson Blu och vatten är naturliga partners.

Vatten täcker 71 % av vår fantastiska planet, men bara 1 % av denna enorma mängd är drickbart. Och experter förutspår att över hälften av världens befolkning kommer att ha svårt att hitta rent dricksvatten redan 2025. Turister och hotell står för en ökad vattenförbrukning, vilket påverkar den lokala vattentillgången för de samhällen där vi bedriver verksamhet.

Förra året lanserade vi initiativet BLU PLANET – med ett särskilt fokus på att bevara och skydda jordens ovärdeliga vattenförsörjning. Vi slog oss samman med den internationella välgörenhetsorganisationen Just A Drop i vårt program för återanvänding av handdukar, vilket blev en stor framgång och bidrog till att rädda över 5 000 barn genom att ge dem rent dricksvatten livet ut.

I år fokuserar vi på vår Super Breakfast. Idén lanserades 2015 och är inte bara det mest smakrika varumärkeskonceptet vi någonsin haft – det är även ett av de mest miljövänliga. Den nya Super Breakfast fokuserar på bättre kvalitet och 20 % mindre matavfall, och vi förväntade oss även att den här nya frukosten skulle ha ett mindre koldioxid- och vattenfotavtryck.

Ett vattenfotavtryck är den mängd rent vatten som används när vi odlar mat eller producerar produkter. Det tar med regnvatten, grundvatten och vattenutsläpp i beräkningen. För att producera färsk frukt – ett äpple eller en apelsin – används till exempel mycket mindre vatten än när man producerar ett glas juice (50–70 liter kontra 170–190 liter för ett glas juice).

Vi bjöd in Water Footprint Network (WFN) för att hjälpa oss att jämföra vattenfotavtrycket för vår gamla frukost och vår nya Blu Super Breakfast, och beräkna de två frukostarnas vattenfotavtryck. Vi använde Radisson Blu Hotel, Zuirch Airport som fallstudie.

Vi blev mycket nöjda när vi fick reda på att vattenfotavtrycket har gått ned betydligt sedan hotellet gick över till Super Breakfast-menyn. Det totala genomsnittliga vattenfotavtrycket för 2014 års frukost var 1 275 liter/per gäst och vattenfotavtrycket för 2015 års Blu Super Breakfast är 997 liter.

Det är en minskning av vattenfotavtrycket på 22 %!

Att förstå vår Blu Super Breakfasts vattenfotavtryck och hur det har reducerats genom att vi minskat mängden matavfall och bytt ut några av dess komponenter är ett viktigt steg för oss under vår vattenresa. Vi tycker det är roligt att göra våra gäster mer medvetna om hållbar användning av vattenresurser och värdet av att minska vattenfotavtrycket!

Läs hela rapporten här och ta reda på mer om våra andra Ansvarsfullt företagande-initiativ här.

Berätta vad du tycker