Stamkunden

Under snart 20 år har Företagsuniversitetet hållit kurser på Radisson Blu Hotel i Malmö. Samarbetet har utvecklat sig till ett idealiskt förhållande mellan kund och leverantör, med tillit och trygghet för båda parter.

– Fördelen för oss med att vara stamkund är erfarenheten av, och vetskapen om, att allt fungerar. Det betyder mycket att veta att vi är i goda händer – att vi ”kan varandra”. Hotellet vet vad vi behöver och vi kan känna oss trygga.

Så säger Monica Granberg, kursadministratör vid Företagsuniversitetet i Stockholm. Ann-Charlotte Trygg, Inhouse Sales Manager hos Radisson Blu Hotel i Malmö, är av samma åsikt:

– Vi träffar Monica och hennes chef här i Malmö en gång om året. Senast vi sågs kom vi fram till att det här samarbetet har varat i närmare 20 år nu! Stamkunder är alltid trevligt och när de, som i det här fallet, dessutom är härliga människor får man en alldeles särskild relation – vi har mer eller mindre blivit vänner.

Kontinuitet

Företagsuniversitetet är en av Sveriges ledande utbildningsarrangörer. Ägare är Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet och verksamheten är särskilt inriktad på fortbildning av anställda inom såväl det privata näringslivet som inom offentlig sektor.

Varje år tar Företagsuniversitetet emot omkring 6 000 kursdeltagare. Hemma i Stockholm bedrivs det mesta av kursverksamheten i egna lokaler, så länge det inte handlar om större konferenser. Utöver detta förläggs vissa kurser också till Radisson Blu-hotellen i Göteborg och Malmö.

De diplomerande kurserna är vanligtvis 2–3 dagar långa och har mellan 10 och 15 deltagare. Vanliga ämnesområden är ekonomi, personaladministration, kommunikation och service. De flesta kursledarna har lokal förankring och har även de blivit väl förtrogna med hotellet och personalen.

– Med 17–20 kurser om året blir det ganska många dagar med kursarrangemang, säger Ann-Charlotte Trygg glatt. Monica Granberg försäkrar henne:

– Så länge kursverksamheten i Malmö lockar deltagare fortsätter vi att hålla våra kurser på Radisson Blu.

Av Lars Blicher-Hansen

Berätta vad du tycker