Säkerheten Har Högsta Prioritet

Radisson Blu är en ledande internationell hotellkedja och därför ofta värd för större möten, konferenser och event med många VIP-gäster bland besökarna. Det kan handla om statsöverhuvuden, toppolitiker eller företagsledare. Därför går Radisson Blus högt prioriterade säkerhetsstrategi hand i hand med arrangörernas allt viktigare önskan om att kunna genomföra sina aktiviteter inom trygga ramar.

Bland de kunder som integrerat säkerhetsaspekten i sin resepolitik finns danska Grundfos, med huvudkontor i Bjerringbro och fler än 18 000 medarbetare i 60 företag runt om i världen. I den centrala avdelningen för Travel Service är Margit Padkjær Glintborg Senior Strategic Meeting Planner. Hon berättar:

­–Vi har precis lanserat en global resepolitik som bland annat innefattar ett spårningssystem, ”Traveller and attendee tracking system”, för alla våra medarbetare så att vi kan följa var och en av dem på deras resor och se var de befinner sig i förhållande till sin respektive resplan.

Avdelningen hanterar inköp av resor, hotell, resebyrå- och mötestjänster för cirka 130 miljoner DKK om året och fungerar också som ett kompetenscenrum för hela organisationen, även på säkerhetsområdet. Från och med den 1 juni detta år har avdelningen utökats med Project Manager Søren Amstrup som ska stå för utformning och implementering av Grundfos totala strategi för resesäkerhet.

Hur vet man var det är ordning på saker och ting?

–När det gäller hotellavtal förlitar vi oss ofta på den kunskap som finns på våra egna kontor och ibland också på lokalkännedomen hos de danska ambassaderna, säger Margit Glintborg. De vet var man kan räkna med att det är ordning på saker och ting – att det finns nattportier, effektiva låssystem, personalutbildning om hotsituationer och naturligtvis brandlarm.

–Nästa område vi ska ta itu med är – förutom den fysiska säkerheten – webb- och datasäkerhet. Hur skyddar mötesplatserna oss mot hackning av våra dokument, är wifi i konferensområdet och på rummen fullständigt oåtkomligt för obehöriga, hur kan man garantera fullständigt skydd för gästernas och deltagarnas personuppgifter, som till exempel upplysningar om särskilda behov på grund av sjukdom och annat? De här frågorna blir allt viktigare, säger Margit Glintborg.

Security-interview_Grundfos_and_Paul_Moxness_image_2

Säkerheten är grunden för service

På hotellkoncernen Radisson Hotel Group (inklusive bland andra Radisson Blu-kedjan) huvudkontor i Bryssel håller man hela tiden ögonen på vad som händer ute i världen och alla de länder där man är representerad. Både allmänna och aktuella hotbilder beaktas, såväl vad gäller politisk oro som naturkatastrofer och terrorism.

Före ett arrangemenag går säkerhetsansvarig personal på det enskilda hotellet igenom alla aspekter av både den individuella deltagarens och hela gruppens säkerhet. Genomgången baseras på en säkerhetsmodell som har utarbetats av den centrala expertgruppen som leds av Paul Moxness, Vice President Safety & Security, Radisson Hotel Group. Han säger:

–När ett möte, en konferens, en utställning eller någon annan sammankomst planeras tillsammans med kunden är säkerheten själva grunden som måste finnas på plats innan vi går över till de andra delarna av våra tjänster, som teknik, mat, dryck, och så vidare.

–De globala företagen blir allt mer konkreta i sina förväntningar. De känner en stadigt ökande förpliktelse, såväl juridiskt som moraliskt och etiskt, att se till sina medarbetares trivsel när de är ute på möten eller resor. Därför ligger det naturligtvis också i vårt intresse att ligga i framkant på det här området, säger Paul Moxness, och nickar igenkännande åt Grundfos säkerhetsstrategi.

Safehotels Alliance

Som ett led i kedjans säkerhetsprogram ingicks förra året ett samarbetsavtal med den oberoende organisationen Safehotels Alliance.

–Det finns inga internationella avtal om hotellsäkerhet på samma sätt som för till exempel flygtrafik. Varje land har sina egna lagar. Safehotels Alliance har utarbetat en ”Global Hotel Security Standard” med mer än 120 detaljerade krav som det enskilda hotellet ska uppfylla för att bli godkänt, oavsett var i världen det ligger. Därigenom blir det enklare för kunden att välja hotell för arrangemanget när säkerheten är en avgörande faktor, berättar Paul Moxness.

Alla krav, som bland annat gäller brandsäkerhet, gästernas säkerhet, krisberedskap och utbildningsprogram för personalen, kontrolleras på plats av kompetenta inspektörer som bland annat också kräver att få dokumentation av hotellets uppdaterade säkerhetspolitik och dito rutiner.

Även datasäkerhet ingår i godkännandekriterierna från Safehotels. Här följer man bland annat de stränga kraven inom den internationella betalkortsindustrin (Payment Card Industry, PCI) vad gäller skydd av personuppgifter.

–Just nu är 144 av våra hotell innehavare av certifikatet. Av dessa finns 22 i Norge, Sverige och Danmark, säger Paul Moxness. Det är förpliktigande att vara en stor, internationell hotellkedja och vi ska enkelt kunna tillhandahålla intern expertis för att stödja våra hotell därute med förberedelser inför stora arrangemang, och ibland också med genomförandet.

Av Lars Blicher-Hansen

Berätta vad du tycker