Såhär får ni goda idéer till er brainstorming

Börja med att var och en sitter för sig själv och skriver ner sina idéer, kanske på post-it-lappar. (Jo, man skrattar åt post-it-lappar, men de fungerar). Det har visat sig att vi får fler och mer varierade idéer om vi först får möjlighet att tänka på egen hand.

Om det inte resulterar i idéer som ni har användning av kan ni försöka med de 6 R:en, som är sex strategier för att få nya idéer.

#1 Research

Börja med att söka på nätet, i böcker och på andra relevanta ställen om det redan finns några idéer som ni kan använda för att lösa era problem.

#2 Relations

Använd varandra till att få idéer. Forskningen har visat att om vi brainstormar med en person av det andra könet, någon som har en annan utbildning eller en annan kulturbakgrund, så ger det ofta nya idéer. Kanske kan ni göra det här:

  • En idégirlang. Be deltagarna att gå ihop två och två och presentera en idé för motparten. Deras uppgift är nu att tillsammans förbättra och utveckla idén genom att bygga på den, och inte genom att skjuta ner den.
  • En idésmoothie. Be deltagarna att gå ihop två och två och presentera var sin idé för varandra. Deras uppgift är nu att få de båda idéerna att växa samman till en helt ny idé.

#3 Random

Många idéer uppstår slumpmässigt. Samla ihop en burk med en blandning av bilder eller en påse med olika saker (ju mer olika, desto bättre). Be deltagarna att dra en bild eller ett föremål, och be dem sedan att brainstorma om hur bilden kan inspirera dem till att hitta nya lösningar på problemet.

#4 Related Worlds

Vi har alla förebilder som kan inspirera oss. Titta på andra som har haft framgång med det som ni gärna vill lyckas med. Finns det till exempel personer, verksamheter eller fackgrupper som är bra på det som ni gärna vill vara bra på? Om ni gärna vill vara innovativa kan ni ju försöka tänka som Elon Musk eller Google och se vilka idéer som blir resultatet av det.

#5 Relax

De flesta människor får goda idéer när de slipper sin uppgift och gör något mera avslappnande, kanske springer en runda eller går på promenad med hunden. Prova eventuellt att lägga in en liten paus. Ta exempelvis en "walk and talk". Forskning från Stanford har visar att vi får 60 % fler idéer när vi promenerar och pratar - walk and talk.

Lägg in en walk and talk i ditt möte, kanske på vägen mellan våra olika hotell om de ligger nära varandra. I Oslo kan du till exempel hålla ena delen av mötet på Radisson Blu Scandinavia Hotel och den andra delen på Radisson Blu Plaza Hotel - kombinera promenaden med ett besök i slottsparken som omger slottet.

RB Scandinavia hotel Oslo

#6 Revolutions

Regler och begränsningar kan tvinga oss till att bryta med vanorna och tänka utanför ramarna. Inom konsten är hinder en ofta använd kreativ metod. Hinder handlar om att skapa regler som ska få en att göra något som man inte brukar göra och söka efter nya möjligheter. Ett berömt exempel är Lars Von Triers dogmaregler. Ni kan exempelvis ställa "Vad skulle hända om..."- frågor:

  • "Vad skulle hända om ni hade obegränsat med pengar?"
  • "Vad skulle hända om ni löste uppgiften på en minut?"
  • "Vad skulle hända om ni inte själva behövde lösa uppgiften, utan skulle få några andra till att göra det?"

Utvärdera idéerna

När ni har fått fram en mängd idéer kan ni utvärdera dem. Titta exempelvis på om de löser era problem, om de går att förverkliga eller om de är originella.

Artikeln har utvecklats i samarbete med Bo Krüger, mötesdesigner, mötesledare, talare och författare, Moving Minds.

Berätta vad du tycker