Radisson Blu möter Pharma

Håll lyckade FSA-kompatibla möten

 

Forum för farmaceuter, forskningsresultat och läkemedelspresentationer. Fortsatt utbildning inom läkemedelsområdet är en av de viktigaste pelarna i läkares och farmaceuters arbete. Bara de som håller jämna steg med utvecklingen kan ge sina kunder och patienter bästa möjliga konsultation och omsorg. Öppenhet och etik? Resekostnader? Catering? Detta är känsliga frågor som vi handskas med, i synnerhet för möten inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Det är just av den anledningen som det i Tyskland finns särskilda krav för evenemangsplanering inom hälso- och sjukvårdssektorn: FSA-koden, även känd som Pharma-koden. Vill du hålla lyckade och avslappnade möten som följer alla förordningar? Radisson Blu är en pålitlig partner för att hålla farmaceutiska evenemang. Våra skräddarsydda mötespaket med enhetstaxa är förenliga med FSA-koden och erbjuder maximal öppenhet så att du kan hålla ett lyckat hälso- och sjukvårdsmöte.

FSA? Vad innebär det egentligen?

55 välkända läkemedelsföretag har gått samman för att skapa "Association for the Voluntary Independent Monitoring of the Pharmaceutical Industry" (FSA). FSA grundades 2004 och skyddar etik och öppenhet i den tyska läkemedelsindustrin – och detta gynnar patienterna. Deras uppförandekoder är mycket exakt definierade och övervakas noggrant. Även uppgifter om samarbete mellan läkemedelsföretag och yrkesverksamma i branschen publiceras. Detta gör det möjligt för alla att förstå vilka läkare som har påbörjat ett samarbete med vilka företag. FSA, dess medlemsföretag och läkare som samarbetar med dem uppfyller de sociopolitiska kraven på större öppenhet.

Med hjälp av ett brett utbud av utbildningar och seminarier stöder FSA sina medlemsföretag och säkerställer efterlevnad av deras normer. Visste du att FSA inför sanktioner vid tjänstefel och offentliggör denna information? Otillbörlig marknadsföring kvävs således omedelbart i sin linda. Endast på detta sätt kan allmänhetens förtroende och de höga kraven på läkemedelsindustrin få korrekt stöd, och samarbetet mellan läkare, läkemedelsföretag och vårdorganisationer hålls vid "god hälsa."

Och internationellt?

Vad som ofta är rättsligt reglerat i Tyskland är många gånger inte obligatoriskt i andra länder. Temat "anpassade möten och evenemang i sjukvårdssektorn" blir dock allt viktigare utomlands. Känner du till Healthcare Venues Directory? Det är en internationell katalog med mötesanläggningar som följer förordningarna. Katalogen ges ut av Compliant Venues, ett oberoende konsultföretag från Storbritannien. I likhet med FSA hjälper Compliant Venues mötesanläggningar att bekanta sig med kraven från medicinska företag och läkemedelsföretag och genomgå ett strikt lämplighetstest för hälso- och sjukvårdsevenemang.

EFPIA – EU:s läkemedelsorganisation

Och hur är det med bevarandet av intressen på europeisk nivå? EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, spelar en nyckelroll i detta avseende. 33 nationella läkemedelsföreningar, 42 av de ledande läkemedelsföretagen och 1 900 hälso- och sjukvårdföretag har anslutit sig till denna europeiska paraplyorganisation. EFPIA för talan för EU:s läkemedelsindustri. Syftet är att främja utvecklingen inom hälso- och sjukvårdssektorn för att bekämpa intressekonflikter och ge mer insyn mellan läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvårdsorganisationer, patienter och regeringar, i syfte att skapa ett innovativt, hållbart och öppet vårdsystem i Europa och världen.

Vill du hålla möten som är förenliga med Pharma-koden? Självklart!

Radisson Blu utövar ansvarsfullt företagande och öppenhet – över hela Tyskland och hela världen. Vi är din pålitliga certifierade partner när det gäller FSA-kompatibla läkemedelsevenemang: för dig som evenemangsplanerare och för dig som deltagare och gäst. Vi finns där: från första planering till ett lyckat slutförande. Vilka aspekter måste beaktas vid läkemedelsevenemang avseende FSA-koden? På Radisson Blu har vi specialutbildade medarbetare som är väl bevandrade i Pharma-koden och aktuella tyska lagar. Detta ger oss möjlighet att på bästa sätt stödja dig som mötesplanerare med att organisera evenemang för medicinska företag och läkemedelsföretag. Vilka är riktlinjerna för catering? Vilka komponenter måste mötespaketen med enhetstaxa inkludera? Vilka konferensrum uppfyller kraven? Och hur är det med evenemangstekniken? Vi är väl insatta i Pharma-kodens krav och vet exakt vad som är viktigt, och i synnerhet vad som följer FSA:s riktlinjer. Planera lugnt och med en positiv känsla, och förverkliga ett framgångsrikt och avslappnat evenemang. Om du har några frågor är våra erfarna, FSA-utbildade mötes- och evenemangsteam alltid tillgängliga för att hjälpa dig på dagen för evenemanget.

Delta och njut

Som läkare eller apotekare deltar du säkert i forum och utbildningar under hela året. Din tid är värdefull. Fokusera helt på ditt lyckade evenemang. Vi lovar att ta hand om allt annat. Oavsett om det är på Radisson Blu-hotell i Frankfurt, Hamburg eller Berlin: på många tyska Radisson Blu-hotell erbjuder vi skräddarsydda evenemangspaket med enhetstaxa som följer FSA-koden och inte överstiger cateringdelen av FSA:s värdegräns på 60 euro. För en perfekt mångsidig mötesatmosfär kan du njuta av välsmakande Brain Food-snacks som garanterar god koncentration, och gratis internet med hög hastighet i hela hotellet. Vi garanterar en avslappnad och lyckad mötesupplevelse med vår kostnadsfria "Grab & Run"-frukost för morgonpigga, vår concierge-tjänst för företag och parkering med direkt tillgång till hotellet.

Vill du hålla möten som är förenliga med Pharma-koden? Som organisatör och som gäst. Säkerställa mer öppenhet och förtroende. Njut av Experience Meetings av Radisson Blu: Designed for success!

Berätta vad du tycker