Nyttiga frågor att ställa till din mötesägare

Oavsett vilken typ av möte du ska planera, så bör processen alltid börja med ett djupgående samtal mellan mötesplanerare och mötesägare. Det är väldigt många element och detaljer som ska gås igenom för att utveckla ett bra möte och kanske har ni också kort tid på er. Därför kan det verka ineffektivt att börja med att planera logistik och praktiska detaljer.

Men du har mycket att vinna på att starta och upprätthålla dialogen och prata igenom och bestämma målsättningarna. Det kan vara svårt att ställa de rätta genomgripande frågorna, helt enkelt för att frågorna ofta är mycket svåra att besvara. Men den tid ni lägger på dialog, reflexion och prioritering får ni igen i det långa loppet. Ni kommer att minska eller helt undvika tvivel, ogenomtänkta lösningar och konflikter senare i processen.

Här nedan ser du en rad effektiva frågor som oberoende av mötestypen kan vara nyttiga och relevanta. Börja alltid med de frågor som ger er ett så brett perspektiv som möjligt. Effekt och Användning frågorna tar fram detta perspektiv – så börja här!

Arbeta dig sedan igenom så många av frågorna som du anser är nyttigt och relevant för din process. De hjälper dig att få en bra översikt och förståelse för vad ni vill uppnå med mötet. Därifrån kan ni sedan utarbeta konkreta målsättningar.

EFFEKT

Hur är det här mötet kopplat till våra värderingar?

Hur bidrar det här mötet till företagets utveckling/strategi?

Vad vill vi uppnå med mötet?

Hur ska mötet öka företagets omsättning/förtjänst?

Om du ser ett år fram i tiden, vad har då det här mötet betytt?

Vilken förändring ska det här mötet skapa?

ANVÄNDNING

Vad ska deltagarna kunna när de kommer hem?

Hur kan vi följa upp och ta reda på om deltagarna använder det de har lärt sig?

Hur ser vi till att de går hem och fortsätter vara väl medvetna om budskapet?

Vad och vilka ska deltagarna själva påverka när de kommer hem?

Hur integreras det de lärt sig i vardagen?

LÄRANDE

KOMPETENS

Vilka metoder ska deltagarna lära sig?

Hur ska resultaten förmedlas vidare?

Hur säkrar vi ett aktivt deltagande under hela mötet?

Hur ser vi till att den nya kunskapen införlivas i vardagen?

Hur ser vi till att deltagarna tar till sig de nya kompetenserna under mötet?

Vilka hinder kan finnas för deltagarna?

KUNSKAP

Vilka är de tre viktigaste budskapen som deltagarna ska komma ihåg efter mötet?

Vad kan deltagarna få med sig hem som säkrar att de håller fast vid budskapet?

Vem är bäst på att förmedla budskapet?

Hur mycket/lite information behövs?

Vilken typ av information, lärande och uppgifter passar bäst för deltagarna och budskapet?

Vilken ny kunskap ska presenteras för deltagarna?

BETEENDE

Vilket beteende ska förändras?

Hur ska vi motivera deltagarna?

Varför är det viktigt att förmedla den här informationen/kunskapen i förhållande till en beteendeförändring?

Hur ser vi till att deltagarna får den rätta hållningen till ämnet och uppgiften?

NÄTVERK

Hur kan vi använda deltagarnas kunskap?

Vilken roll har deltagarna under mötet?

Hur genomför vi kunskapsdelning?

Hur ska deltagarna använda sig av varandra?

Hur kan vi sätta ihop deltagarna så att det förstärker implementeringen av det nya?

Hur kan vi se till att deltagarna skapar både sakliga och sociala relationer?

 

NÖJDHET

Hur ska inlärningsmiljön byggas upp?

Hur skapar vi en bra upplevelse?

Vilken känsla ska deltagarna gå ifrån mötet med?

Hur kan vi låta inramningen påverka våra målsättningar?

Vad ska mötet innehålla för att mötesdeltagarna ska bli glada och gå härifrån med självtillit och lust till förändring.

MÅLGRUPPEN

Vilka olika målgrupper har vi och varför just dessa?

Hur kan vi dela upp dem?

Hur är de sammansatta? Finns det kulturell hänsyn?

Varför ska just de här människorna delta?

Vem kan involveras för att mötets målsättning ska nås?

Vem bör delta?

 

Berätta vad du tycker