Mer power till din point!

Powerpoint presentation best practices

Det mest använda formatet för att förmedla information på möten är fortfarande de klassiska bilderna – vare sig du använder PowerPoint, Keynote eller det lite nyare Prezi.

Det är stor skillnad på hur vi optimerar inlärningen och hur vi bäst lär oss. Detta kan även överföras till hur du kan utarbeta fantastiska presentationer med hjälp av bilder. Och i slutändan säkerställer du att dina budskap levereras, tas emot och förstås på ett optimalt sätt, så att mötesdeltagarna verkligen lär sig något.

Det ställer naturligtvis krav på att din presentation gör så att den nya kunskap som deltagarna får både kan bearbetas, lagras och användas. Här får du några enkla och effektiva kom-ihåg-regler som enkelt kan implementeras i din nästa presentation och ge dina deltagare en betydligt bättre inlärningsupplevelse.

5-24-18-regeln

5 – för att

Vårt arbetsminne bearbetar information i bitar. Det kan ta in mellan fem och nio informationsenheter åt gången utan att det överbelastas och därmed nästan stänger ner. Det är naturligtvis individuellt, men för att säkerställa att du lägger in ett visst antal informationspunkter per bild som deltagarna kan komma ihåg är 5 ditt maximala antal per bild. Tänk på att din information både kan vara text i punktform, bilder, figurer eller en kombination av dessa.

18 – för att

18 är det antal minuter som du maximalt får tala under en sammanhängande period. Forskning visar att man kan lyssna koncentrerat i ca 18 minuter. Under de första minuterna stiger uppmärksamheten i regel markant och den håller sig där i ca 12 minuter. Därefter sjunker den snabbt. Du bör därför se till att du har variation i presentationen för att bryta rytmen. Det är alltid en bra idé att involvera deltagarna för att skapa förändring och få förnyad uppmärksamhet. Ett kort minimöte på två minuter med personen bredvid kan göra underverk. Därefter kan du, om du behöver, återgå till en ny presentationsperiod under 18 minuter.

More power to your point graph

24 – för att

Använd en typsnittsstorlek på minst 24, så följer du enkelt regeln om 5. Då får du nämligen inte plats med fler än fem punkter. Typsnittet på bilderna ska vara lättläsligt – även för deltagarna längs bak. Använd ett av följande rekommenderade typsnitt:

  • Verdana
  • Arial
  • Franklin Gothic Book

Skapa en helhet i din presentation

Du bör se din presentation som en helhet som skapas av dessa tre element:

#1 Själva presentationen på skärmen/tavlan. Layout, färger, bilder och figurer ska hänga ihop.

#2 Handout. Fundera över hur den utgåva av presentationen som lämnas ut fysiskt eller digitalt ska se ut – ska den t.ex. också innehålla något annat än vad du presenterat?

#3 Performance. Undvik att läsa upp texten på bilderna. Använd istället bilderna som komplement till det du vill säga. Bilderna är till för att deltagarna ska förstå och lära sig - inte för presentationspunkter.

Denna artikel har skrivits i samarbete med Ann Hansen, mötesdesigner, mötesledare och konsult, concept+competence.

Varje möte är en ny story och du kan alltid räkna med att vi hjälper dig att berätta den oavsett vilket av våra hotell du väljer för ditt nästa möte eller event. Hitta en evenemangslokal

Berätta vad du tycker