Kom igång med bra isbrytare

En liten men viktig uppgift i mötesplaneringen är att säkerställa att mötesdeltagarna kommer igång på ett bra sätt redan från start. En isbrytarövning kan vara en bra aktivitet för att lyckas med detta. Innan du bestämmer dig för en isbrytarövning är det viktigt att du har förstått vilken typ av is som ska brytas och vad övningen ska främja och uppnå. Här får du några goda råd om hur du kommer igång och vad du bör överväga:

Identifiera "isen"

Börja med att ta reda på följande om mötesdeltagarna:

- Är det en förhållandevis likasinnad och homogen grupp? Kanske representerar "isen" att de aldrig har träffats tidigare.

- Kommer de från helt skilda bakgrunder, vad gäller exempelvis erfarenheter och kultur? "Isen" orsakas kanske av att de uppfattar varandra olika.

- Representerar de olika nivåer inom organisationen? "Isen" kan då bero på att deltagarna har olika status inom organisationen.

- Består gruppen av en blandning av föredragshållare, experter och vanliga deltagare? I så fall kan "isen" möjligen bero på att vissa deltagare frågar sig "Varför ska jag lyssna på dig?".

Vad ska övningen främja och uppnå?

När "isen" har identifierats är det enklare att bestämma syftet. Vissa isbrytarövningar främjar flera syften. Här är en rad syften som kan vara relevanta för en isbrytarövning:

- Hälsa på varandra

- Förbereda för samarbete

- Skapa tillit

- Skapa god stämning/energi

- Skapa gemenskap

- Förbereda för ämnesinnehåll

Lite men bra

Börja mötet med en enkel övning. Det kan vara många intryck och känslor i omlopp hos deltagarna i början av dagen. Överväg därför att genomföra övningen på ett lättförståeligt och enkelt sätt, så att alla förstår och kan delta. Du kan underlätta övningen med visuell text eller bilder (använd blädderblock eller projektor).

Blog-Post-Image-1100x720-02 

Tänk utanför lokalen

Undersök vilka möjligheter som finns på hotellet eller konferensanläggningen. Gå ut ur möteslokalen och se om det kanske finns andra områden ute eller inne där det är en annan stämning, mer plats eller en annan fysisk inramning där din isbrytarövning fungerar bättre.

Blog-Post-Image-1100x720-04

Använd till exempel natursköna Fornebu Park när du håller möte på Radisson Blu Park Hotel, Oslo.

Något att hålla sig i

Många blir tryggare om de kan hålla något i handen. Överväg därför en aktivitet som innefattar frågekort eller som kräver att man ska skriva ner något eller lösa en uppgift.

Ta det varsamt

Vad är du själv beredd att delta i? Tänk på att deltagarna kommer från olika bakgrunder, erfarenheter och attityder till integritet. De upplever säkert en isbrytaraktivitet på mycket olika sätt. Det är därför alltid bra att ha sig själv som utgångspunkt.

Få tre konkreta exempel på isbrytarövningar här.

Artikeln har skrivits i samarbete med Ann Hansen, mötesdesigner, mötesledare och konsult, concept+competence.

Berätta vad du tycker