Hur du når dina mål med faciliterade möten

Radisson Blu Hotel Frankfurt meeting room

När du skapar och planerar ett möte, är det för att påverka dina mötesdeltagare – att upplysa de, ändra deras inställning, att få de att förstå något nytt eller att känna något annorlunda.

Läs mer om faciliterade möten och få värdefulla verktyg och tips på hur du fångar dina mötesdeltagares uppmärksamhet av författaren, föredragshållaren och den professionella mötesfacilitatorn Bo Krüger här.

Skapa tillit med facilitering och iscensättande

Facilitering handlar om att försäkra, att det sätt du talar på och samarbetar med dina medarbetare understödjer målet med ditt möte eller event. Iscensättande går ut på att ”sätta scenen”, inrätta möteslokalen, skapa en atmosfär osv. Följ nedan 7 tips för hjälp till att facilitera och iscensätta ett lyckat möte:

1. Dela upp deltagarna i mindre grupper

Stora grupper och plenarsessioner leder sällan till närhet. Få istället dina medarbetare att samarbeta i par eller i mindre grupper. Grupper om sex personer eller färre skapar den bästa gruppdynamiken och stöttar närhetsupplevelsen.

Participants in a facilitated meeting Radisson Blu

2. Aktivera och engagera deltagarna

Begränsa envägskommunikationen. Ju mer du aktiverar och engagerar dina mötesdeltagare, ju mera tillit bygger du upp. Nyttja brainstorming, olika gruppuppgifter m.m. Kom ihåg att det ska finnas ett syfte för att engagera deltagarna. Metoden ska vara relevant och anpassad för mötets syfte.

3. Variera och tänk fysiskt

Använd inte samma mötesformat om och om igen. Då blir det ofta trist och improduktivt. Variera sättet ni möts på för att skapa energi och hur man möter nya människor på bästa sätt. Håll delar av mötet ståendes eller varför inte ta en walk-and-talk?

I Oslo, där våra hotell ligger tätt på varandra, kan du exempelvis hålla den ena delen av mötet på Radisson Blu Scandinavia Hotel och den andra delen på Radisson Blu Plaza Hotel. Planera in en walk-and-talk mellan de två hotellen.

Radisson Blu Scandinavia Oslo exterior streetview corner

4. Skapa en informel atmosfär

Inred möteslokalen så att det ges möjlighet att arbeta i små grupper och att samlas tätt ihop. Det gör det enklare för mötesdeltagarna att bygga upp tillit och relationer. Inred lokalen så att den får en personlig, informel och varm atmosfär med hjälp av stearinljus, kuddar, musik m.m.

5. Bjud in till att möta nya deltagare

De flesta deltagare har en tendens att sätta sig vid sidan av de människor man redan känner sedan tidigare. Och när de väl funnit en plats att sitta på så reser de sig ogärna. Be deltagarna att sätta sig på ett nytt ställe, så de kan tala med några som de ej känner sedan tidigare. Det styrker kreativiteten, ger möjlighet till kunskapsutbyte och bygger nya relationer.

6. Gå utomhus

Be deltagarna att ta med sig oömma kläder, så de kan gå ut i naturen tillsammans. När deltagarna byter ut sina kläder och tillbringar tid tillsammans i en ny inramning, bygger de upp tillit till varandra.

Radisson Blu Royal Park Hotel, Stockholm har ni hela Hagaparken tillgänglig. Gå en tur längs vattnet eller in i mitten av parken.

Brunsviken lake haga park Stockholm

7. Planera in frikostigt med pauser

Pauser ger dina medarbetare möjlighet att prata och hoppa från ämne till ämne. Gör pauserna till små höjdpunkter med läckra snacks med om möjligt en vacker utsikt. Pauser friskar upp och engagerar deltagarna.

Radisson Blu Hotel, Frankfurt är dammen, som ligger ligger vid siden av The Terrace, formad att vara en perfekt bakgrund för en paus med en härlig utsikt.

Radisson Blu Hotel Frankfurt pond exterior night lights

Vi hoppas att ovanstående tips och verktyg har inspirerat dig till att använda en eller flera av tipsen i planeringen av ditt nästa möte eller event. Oavsett vad du har tänkt dig så erbjuder Radisson Blu de bästa ramarna – och alla möjligheter för att använda både facilitering och iscensättande till att skapa ett lyckat och oförglömligt möte.

Berätta vad du tycker