Så här anmäler du dig:

1. Ladda ner Instagram-appen till din iPhone- eller Android-telefon och skapa en profil, eller använd ditt befintliga Instagram-konto.

 

2. Leta upp oss på @RadissonBlu och klicka på följ!

 

3. Ladda upp foton från dina vistelser på Radisson Blu med hashtaggen #radissonblu.

4. Tävlingen startar den 05 januari 2020 och vi drar priser varje vecka fram till den 31 december 2020.

 

5. Vinnarna får en Radisson Blu-kupong till ett värde av (100,00 euro) och uppmärksammas på vår Instagram-profil och på vår Facebook-sida www.facebook.com/radissonblu.

 

Villkor finns tillgängliga via länk till varumärkenas webbplatser:

 

Villkor

Radisson Hotel Group, med säte på Avenue du Bourget 44, 1130 Bryssel, Belgien, organiserar den här vinstdragningen som kallas för "Guestagram" och som inte förutsätter något ekonomiskt åtagande eller köp ("Tävling").

 

Alla ägare av ett öppet Instagram-konto som laddar upp foton med hashtaggen #radissonblu är berättigade att delta i Tävlingen, förutom de som bor i ett land där vi inte fått den myndighetsregistrering och de tillstånd som krävs för att genomföra Tävlingen (dessa länder är AZERBAJDZJAN, BULGARIEN,GEORGIEN, ITALIEN, KAZAKSTAN, MOLDOVA, RUMÄNIEN, SERBIEN, SLOVAKIEN, TURKIET, UKRAINA, UZBEKISTAN, BAHRAIN, EGYPTEN, JORDAN, KUWAIT, LIBANON, OMAN, QATAR, SAUDIARABIEN, FÖRENADE ARABEMIRATEN, ETIOPIEN, GABON, KENYA, LIBYEN, MALI, MOÇAMBIQUE, NIGERIA, RWANDA, SENEGAL, SIERRA LEONE, TUNISIEN, ZAMBIA). Anställda på Radisson Hotel Group får inte delta i Tävlingen. Du kan endast vinna ett pris i Tävlingen om du kan identifiera dig som ägare av det aktuella Instagram-kontot och godkänner dessa Villkor såsom de beskrivs vidare i denna text.

 

Tävlingen börjar den 05 januari 2020 och slutar den 31 december 2020. Varje vecka (kl. 00.01 CET måndag till söndag kl. 23:59 CET) delas en Radisson Blu-kupong värd ett hundra euro (EUR 100.00) ut till den person som har laddat upp veckans vinnande bild.
För att välja ut veckans vinnare kommer en domarpanel med minst tre (3) personer som tillsammans utsetts av Radisson Hotel Group välja ut den bild – bland alla de foton som laddats upp under föregående vecka – som bäst representerar Radisson Blus värderingar och står mest för en positiv, individuell Radisson Blu-upplevelse. Panelen kommer att beakta den kreativitet, tekniska skicklighet och spontanitet som uttrycks i bilden. Panelen tar sitt beslut med enkel majoritet och varje medlem i panelen gör sin bedömning efter eget godtycke. Panelen samlas och tar sitt beslut senast på onsdagen i varje vecka för föregående vecka. Panelens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

 

Personen som har laddat upp den bild som vinner meddelas om detta via en kommentar från @radissonblu direkt på Instagram och kommer att ombedjas att bekräfta godkännande av dessa villkor genom att skicka ett e-postmeddelande till social.emea@radissonblu.com från det e-postkonto som är länkat till samma persons Instagram-konto.

 

Om den utsedda vinnaren inte bekräftar sitt godkännande av dessa villkor skriftligen och inte uppger en giltig och verifierbar e-postadress ges priset till den person som laddat upp den bild som panelen valt ut som veckans näst bästa bild, under förutsättning att han/hon godkänner dessa villkor och uppger en giltig e-postadress och verifierbar adress. Om inte detta sker kan priset ges till en välgörenhetsorganisation.

 

När vinnaren har godkänt dessa villkor ska han/hon uppge sin ålder och landet där han/hon bor. Om vinnaren är minderårig måste han/hon visa bevis på föräldrarnas godkännande av dessa villkor och att han/hon får lov att mottaga priset.

 

Veckovinnarens bild kan komma att användas av Radisson Hotel Group i marknadsförings- och kommunikationssyften utan begränsningar och utan skyldighet att betala licensavgifter eller annan ersättning till bildens ägare. Sådana syften kan inkludera att visa bilden på www.radissonblu.com, www.facebook.com/radissonblu, www.instagram.com/radissonblu, www.twitter.com/radissonblu och på Radisson Blu-hotell.

 

Radisson Hotel Group förutsätter att den person som laddar upp en bild med hashtaggen #radissonblu är den rättmätiga ägaren av alla immateriella rättigheter för den här bilden och att han/hon följer Instagrams allmänna villkor till fullo. Skulle en tredje part hävda att det skett upphovsrättsintrång förbehåller sig Radisson Hotel Group rätten att hålla sig skadeslösa när det gäller personen som har laddat upp den vinnande bilden och tagit emot priset trots att han eller hon har underlåtit att följa villkoren.

Varje veckopris består av en Radisson Blu-kupong till ett värde av ett hundra euro (100,00 euro). Radisson Blu-kupongen är giltig i tjugofyra (24) månader från och med datumet på vinnarens kvitto.
Radisson Hotel Group ansvarar inte för några tävlingsbidrag som förlorats, försenats, skickats fel, skadats eller inte levererats. Deltagarna avstår från all rätt att beivra valet av dem som vinnare och tilldelningen av ett pris.

Alla gällande skatter i landet där vinnaren är bosatt är vinnarens ansvar.

Alla de personuppgifter som samlats in och behandlats i samband med Tävlingen kan endast användas för Tävlingen. Alla personuppgifter som lagras av Radisson Hotel Group ska tas bort inom rimlig tid efter den 31 december 2019. Om deltagaren väljer att ta emot Radisson Hotel Group nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial via e-post överförs personuppgifterna till en databas som Radisson Hotel Group ansvarar för och lagras där.
Deltagarna godkänner dessa villkor för Tävlingen genom att delta i Tävlingen och ska bekräfta detta när de väljs ut till vinnare.
Dessa allmänna villkor regleras av belgisk lag och domstolarna i Bryssel (Belgien) har exklusiv behörighet vid alla eventuella tvister i samband med denna Tävling som inte kunnat lösas i godo.