Ge deltagarna något att prata om

Oavsett om ditt möte handlar om nätverkande och teambuilding, brainstorming och innovation eller om att fira något, kan det vara en bra idé att bryta förväntningarna redan från start.

Välj en okonventionell mötesplats eller ge lokalen en inramning som skapar god stämning, positiv energi och inspiration. När deltagarna fylls av positiva känslor öppnar de sig för andra människor. En bra dialog bland deltagarna är den bästa utgångspunkten för ditt möte eller evenemang!

Själva rummet får gärna vara informellt och avkopplande, så att vardagens roller och hierarkier inte står i vägen för deltagarnas relationsskapande. Du kan även överväga att inleda mötet på en mer informell plats på hotellet, exempelvis i Summit Bar på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo, som har en enastående utsikt över stadens naturskatter.

Blog-Post-Image-1100x720-03

Om du vill optimera möjligheterna till nätverkande bland deltagarna i pauserna är det en bra idé att se till att det finns utrymme för deltagarna att gå runt och samtala. Du kan till exempel skapa en inramning som ger goda möjligheter till nätverkande både för dem som helst vill sitta, och för dem som hellre vill stå. På Radisson Blu Scandinavia Hotel i Köpenhamn hjälper till exempel möblerna till att samla deltagarna på flera sätt.

Blog-Post-Image-1100x720-04

För brainstorming- och innovationsmöten där ni ska tänka utanför ramarna, utbyta idéer och våga gå nya vägar kan det vara en fördel att hålla mötet på en annorlunda och inspirerande plats, kanske nära naturen, som är inspirerande i sig själv. Kom bort från den vardagliga inramningen för att tänka utanför ramarna. Överväg exempelvis Radisson Blu 1919 Hotel i Reykjavik, som ligger i hjärtat av staden och nära den isländska naturen.

Blog-Post-Image-1100x720-05

Berätta vad du tycker